Vi öppnar upp Kroken i Klåva igen, vi kallar den "nya Kroken".